Hökarängsskolan, Stockholm

Tidsram
Juli 2017 - sommaren 2019
Omfattning

187 MSEK

Adress
Fagersjövägen 18, Farsta
Byggherre
Skolor i Stockholm AB
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Generalentreprenad i samverkan
Visa på karta

Veidekke har tillsammans med dotterbolaget Veitech fått i uppdrag av SISAB att genomföra en ombyggnation av Hökarängsskolan. Projektet är en generalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på 187 MSEK.

I Veidekkes uppdrag ingår en total ombyggnation av Hökarängsskolan med en totalyta på 12 000 kvm. Skolans ytskikt, ventilation och övriga installationer kommer både renoveras och moderniseras.

Fastigheten är ursprungligen från 1950-talet och har grönklassats av Stockholms stadsmuseum vilket betyder att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde. En utmaning med projektet är att man kommer spränga under skolbyggnaden för att skapa yta för teknikutrymmen. Produktionen är indelad i etapper och stor hänsyn tas till kvarvarande elever och personal på skolan.

Hökarängsskolan är det andra ombyggnadsprojektet som Veidekke utför åt SISAB i samverkan.

Projektet startar omgående och beräknas stå klart sommaren 2019.

- Detta är Veitechs första projekt där vi arbetat redan från tidigt anbudsskede tillsammans med Veidekke och skapat en bra gemensam projektorganisation med hög installationskompetens. Under bygghandlingsprojekteringen har vi arbetat med en noggrann parallellkalkyl och beredning av installationsdelarna i projektet. Det är mycket glädjande att SISAB värderat att redan tidigt engagera oss och Veidekke i projektet, säger Karl Stenqvist VD på Veitech.

- Många av SISAB:s skolor har ett kulturhistoriskt värde. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ansvar för att förvalta och utveckla vårt bestånd i takt med att Stockholm växer. Projektet på Hökarängsskolan kommer att säkerställa att skolan kan användas av stadens barn och unga i många år framöver, säger Claes Magnusson, vd på SISAB.

Vill du diskutera ett projekt?

Per Wall

Regionchef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 733 55 06 03

per.wall@veidekke.se