Vasabron, Göteborg

Tidsram
Maj 2018 - augusti 2019
Omfattning

108 milj SEK

Adress
Vasabron, Göteborg
Byggherre
Göteborgs Stad Trafikkontor
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Utförandeentreprenad
Visa på karta

Vasabron öppnades för trafik för första gången 1907 och är idag en av Sveriges bäst bevarade broar i jugendstil. På grund av sprickbildning i stålkonstruktion togs beslutet att Vasabron skulle ersättas med en ny modern bro men att den utseendemässigt skulle behålla sin utformning.

Lösningen blev att gjuta en modern betongbro där stenen från de gamla brostödena återmonterades som beklädnadssten. Även de gamla brosidorna, broräcket och belysningsmasterna renoverades och återmonterades på bron. Projektet utfördes i samverkan med Göteborgs Stad Trafikkontoret med öppna böcker.

Ett komplext anläggningsprojekt som innefattat gjutning av betongbro, installation av stål- och betongpålar, spontslagning i vatten, byggnation av temporär pålbrygga, stensättning på platsmark och beklädnadssten för brostöd, renovering och återmontage av brons befintliga ståldelar, spårläggning för spårvagn samt belysningsanläggning för bron. Under projektet har även båttrafik hanteras och mycket arbete har utförts från flottar i kanalen runt spontgroparna.

Trots en mycket pressad tidplan har fokus legat på att upprätthålla en god arbetsmiljön, miljöhänsyn i form av rening av länsvatten samt minskad omgivningspåverkan genom mätning av buller och vibration.

Vill du diskutera ett projekt?

Peter Svenningsson

Regionchef, Region Anläggning SydVäst , Falkenbergsgatan 3, 400 22 Göteborg

T: +46 76 126 40 19

peter.svenningsson@veidekke.se