Karlstads Kapellkrematorium

Tidsram
Augusti 2018 - Februari 2020
Omfattning

34,5 milj SEK

Adress
Västra Torggatan 26, Karlstad
Byggherre
Karlstads Pastorat
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Utförandeentreprenad
Visa på karta

Om- och tillbyggnad av Karlstads Kapellkrematorium beläget i stadsdelen Rud i Karlstad.

Projektet omfattar översiktligt två nya kremationsugnar i en tillbyggnad med installationer samt ugnsrum, kontrollrum, RWC, anhörigrum, infart och teknikutrymmen. BTA ca 490 m² och byggnaden utfördes i ett plan med takhöjd på ungefär 6,5 meter på sluttningstomt.

Krematorieutrustning med två kremationsugnar md installationer, rökgasrening, energiåtervinning av producerad överskottsvärme från ugnar samt skorstensrör utförs i sidoentreprenad.

Byggprocessen har skötts med nära kontakt med beställare, sidoentreprenörer, underentreprenörer samt leverantörer. Veckovisa samordningsmöten varvat med byggmöten och daglig kontakt med all berörd personal för att nå en god planering och bra flyt i produktionen.

Produktionen har haft stort fokus på HMS vilket resulterat med 19 månader utan en enda skada med frånvaro.

Vill du diskutera ett projekt?

Anders Johansson

Arbetschef, Region Anläggning SydVäst , Karlstad

T: +46 722 28 20 60

anders.johansson@veidekke.se