Idrottshall till Torsviks skola, Lidingö

Tidsram
Planeras vara klar sommaren 2021
Omfattning

63 MSEK

Adress
Skolvägen 3-5, 181 33 Lidingö
Byggherre
Lidingö stad
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Ramavtalsprojekt i samverkan
Visa på karta

Veidekke har fått i uppdrag av Lidingö stad att bygga en ny idrottshall. Projektet är Veidekkes nionde ramavtalsprojekt i samverkan med Lidingö stad. Kontraktssumman beräknas till 63 miljoner kronor och projektet planeras vara klar sommaren år 2021.

Den befintliga idrottshallen i Torsviks skola kommer rivas och en ny fullstor idrottshall med ytor även för skolans fritidsklubb byggas, då den nuvarande lokalen måste ersättas. I planerna finns även en mindre fotbollsplan med konstgräs.

- Vi är väldigt stolta och glada över förtroendet från Lidingö stad. Vår ambition är att genom vårt involverande arbetssätt skapa en välfungerande samverkan mellan alla parter i projektet för att leverera med rätt kvalitet och i tid, säger Frida Täcklind, arbetschef på Veidekke Bygg Kommersiellt Mälardalen.

Den nya hallen ska vara fullstor, vilket innebär linjemått på 40x20 meter med fria ytor längs sidorna. Hallen ska vara delningsbar med en vikvägg och ha fyra omklädningsrum.

Vill du diskutera ett projekt?

Arne Svensson

Regionchef, Region Bygg Stockholm , Solna

T: +46 705 12 14 90

arne.svensson@veidekke.se