Forskaren 1, Medeon, Malmö

Tidsram
Nov 2018 - september 2020
Omfattning

90 MSEK

Adress
Cronqvist gata , Malmö
Byggherre
Wihlborgs
Arkitekt/konsult
Panorama
Kontraktsform
Samverkan, totalentreprenad
Visa på karta

En tillbyggnad om cirka 4 000 kvm som kan erbjuda fler kunskapsrika företag inom Life Science möjligheten att sitta i forskningsparken Medeon, i Malmö.

Ytterligare 4 000 kvm i Life Science-klustret

Forskningsparken Medeon expanderar och erbjuder fler företag inom Life Science möjligheten att etablera sig på området. De befintliga lokaler på Medeon är idag nästan fullt uthyrda och med tillbyggnaden av den befintliga fastigheten Forskaren 1 kommer många fler företag, stora som små, kunna erbjudas allt från kontorsrum till flera våningsplan.

Medeon - ett kunskapsrikt område

Idag rymmer Medeon ett 60-tal kunskapsinteniva företag inom Life Science. Tillväxten i forskningsparken är god och den nyplanerade byggnaden på området kommer öka forskningsparkens attraktiva profil och atmosfär ännu mer. Medeon har ett attraktivt läge i Malmö med närhet till city, Skånes universitetssjukhus, Malmö universitet, Mobilia och med busshållplatser i direkt anslutning till området.

Uppdrag

Rivning av befintlig modulbyggnad och anslutningsdelar till befintliga kvarvarande byggnader. Nybyggnad av kontor i 5 plan inklusive källare. Inkluderar även anslutning mot befintliga byggnader med bland annat nya trapphus och utrymningsvägar. Avtal enligt stopstandard men hyresgästanpassningar har tillkommit efter hand.

Huset ska klassas med Miljöbyggnad Guld, material specificeras i Byggvarubedömning.

Samverkan med Wihborgs

Detta är ett samverkansprojekt med Wihlborgs där vi varit med redan från start. Vi har tillsammans med Wihlborgs utvecklat huset och anpassat det för hyresgäster. Detta är ett av flera projekt vi haft i samverkan med Wihlborgs och vi har haft bra samarbete genom projekten.

Vill du diskutera ett projekt?

Ulf Sterner

Regionchef, Region Bygg Syd , Lund

T: +46 46 19 94 00

ulf.sterner@veidekke.se