Cederhusen, Stockholm

Tidsram
2020 - 2022
Omfattning

6 600 kvm

Adress
Hagastaden, Stockholm
Byggherre
Folkhem
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad i samverkan
Visa på karta

I centrala Stockholm pågår ett unikt projekt i samarbete mellan Folkhem och Veidekke. Cederhusen, ett av världens största trähusprojekt, byggs nu i Hagastaden mellan Solna och Norrmalm. Stommen är gjord av massivträ med undantag för de nedersta planen som uppförs i betong på grund av grundläggningsförutsättningarna. Fasaden består av cederspån vilket ger husen dess speciella karaktär.

Sveriges förmodligen största enskilda trähus finns också i Stockholm, men det byggdes redan på 1700­talet – Kungliga slottet. Stommen i denna pampiga byggnad är nämligen gjord av trä. Att bygga trähus är knappast nytt. Det har vi nordbor gjort länge. Men efter att betong och stål har varit vanligt i byggbranschen under många år börjar man återigen intresse­ra sig för världens enda förnyelsebara byggmaterial – trä.

Projektet innehåller totalt fyra byggnader på två kvarter. De  fyra tornen blir 10­13 våningar höga och sammantaget kom­mer 234 lägenheter och åtta lokaler på totalt ca 21500 m2 boyta att byggas ovan mark. I nuläget uppför Veidekke 111 bo­stadsrätter i varierande storlekar fördelat på två byggnader och enligt SundaHus kriterier.

- Det är ett spännande projekt, säger Jörgen Stattin, arbetschef på Veidekke. Det är också nydanande och det gäller att  tolka byggnormer och krav på rätt sätt. Vi har varit med hela  vägen från projektering till produktion. Folkhem är en engagerad beställare och mån om att det ska bli fint och hålla hög  kvalitet. Vi delar samma ambition och har ett mycket gott  samarbete.

Cederhusen byggs ovanpå tunnlarna för E4/E20 samt Värta­banan. Detta medför komplexa förutsättningar för laster och grundkonstruktion och då är trähusens lätta vikt en fördel,  vilket även innebär att byggrätten kan nyttjas i sin helhet.  Trähus är kärnan i Folkhems affärsidé och Cederhusens  trästomme består av svenskt furu. Träkonstruktionen har  flera fördelar, utöver vikten. Trä är bättre ur miljö­ och klimat­perspektiv. En minskad koldioxidbelastning bidrar sannolikt  till den ökade efterfrågan på trähus. Dessa innebär också en bättre och behagligare arbetsmiljö, med mindre buller och byggdamm.

Ändå finns självklart utmaningar med att bygga i innerstads­miljö. Arbetsplatsen är trång, med få lagringsmöjligheter och mycket trafik runt omkring.

- Alla gör sitt bästa och är mycket lösningsorienterade och villiga att lära, berättar Jörgen Stattin. Vi utvecklas i takt med projektet och är stolta över att få vara delaktiga i detta  banbrytande uppdrag.

Cederhusens fasad är en modern tolkning av den klassiska stenstaden men här används istället trä. De vackra ceder­spånen klarar stora påfrestningar av väder och vind och har ett naturligt skydd mot svamp och röta. Träets skiftande nyanser ger en både elegant och genuin känsla. Det är troligt att både boende och förbipasserande kommer att kasta uppskattande blickar mot Cederhusens högresta väggar. 

Vill du diskutera ett projekt?

Jonas Petersson

Regionchef, Region Bygg Stockholm , Solna

T: +46 768 32 91 40

jonas.petersson@veidekke.se