Norra Kapellgärdet, Uppsala

Tidsram
2017 - 2020
Omfattning

300MSEK + 160 MSEK

17 000 kvm + 8 500 kvm

Adress
Kapellgärdet, Uppsala
Byggherre
FFAB Fastighetsförädlarna AB
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad
Visa på karta

I stadsdelen Kapellgärdet, omkring en kilometer norr om Uppsalas centrum, har FFAB, Fastighetsförädlarna AB, utvecklat en ny stadsstruktur i samarbete med Veidekke. Projektet är uppdelat i en bostadsrättsförening, två äldreboenden och en förskola. Tanken är att det ska vara lätt att umgås över generationerna.

I området bor människor i alla åldrar och här finns gott om grönska och gångstråk. Kapellgärdsparken fungerar som en naturlig träffpunkt, med lekplats, utegym, skateboardpark och stora gröna ytor för picknickar och friluftsliv. Här finns också närhet till restauranger, butiker och skolor.

Det nya kvarteret, Norra Kapellgärdet, är exklusivt, med en unik tegelfasad, platsbyggda kök, hög takhöjd och en påkostad innergård. Äldreboendena, som tillsammans utgör Nordens största vårdhem, uppfördes enligt Miljöbyggnad Silver. Totalt omfattade projektet nybyggnation av 158 lägenheter i bostadsrättsform, två äldreboenden med 201 lägenheter och en förskola på ca 500 kvm, vars fyra avdelningar kan ta emot omkring 80 barn. Dessutom byggdes ett separat garage.

Veidekke var involverade i projektering, markarbete, byggnation, installationsarbete samt samordning. Rent logistiskt fanns utmaningar i form av en järnväg som löper i anknytning till projektet, ett pågående grannbygge samt avsaknad av lagringsytor på tomten. Detta krävde en noggrann planering av transporter och krankörning.

- Vi var ett sammansvetsat projektteam som hade en tät dialog med beställaren, berättar Roni Ousipov, arbetschef på Veidekke. Jag känner en stor stolthet över hur vi genomförde arbetet, liksom över den höga kvaliteten som projektet har.

Jacob Strandberg, FFAB:s vd och ägare, fyller i:

- Projektet är det största som vi på FFAB har initierat och genomfört, med flera dimensioner vad det gäller entreprenadarbeten men också upplåtelseformer. Samarbetet med Veidekke fungerade mycket bra. I ett så här stort projekt är både beställare och entreprenörer ambitiösa och på tå, vilket ger dynamik. Vi kämpade tillsammans och skapade ett otroligt slutresultat. Veidekke hade mycket bra kompetens på plats redan från dag ett och det genomsyrade hela organisationen.

Det var en utmaning att finna en balans mellan de olika upplåtelseformerna, liksom att skapa en gemenskap på innergården där alla ska ha sin egen funktion men samtidigt verka tillsammans.

- Att samla livets alla skeden på ett fungerande sätt inom samma kvarter var målet. Det lyckades vi med, långt över förväntan, avslutar Jacob Strandberg.