Hålabäcksskolan, Kungsbacka

Tidsram
2018 - 2020
Omfattning

Ca. 85 MSEK

Ca. 6 000 kvm

Adress
Blomstergatan 6, 434 43 Kungsbacka
Byggherre
Kungsbacka Kommun
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprena/involveringsentrepenad
Visa på karta

År 1967 byggdes Hålabäcksskolan som ligger i centrala Kungsbacka. Här går elever i årskurserna 4-9. Tidens tand gör sitt och Kungsbacka kommun stod inför valet att riva skolan och bygga en ny eller att bygga om och även bygga till den nuvarande. Man landade i beslutet att utföra en om- och tillbyggnad och därmed förlänga skolans livslängd med 15 år. Veidekke fick uppdraget.

Vi genomförde en omfattande asbestsanering och ombyggnad under pågående verksamhet. Skolans nya planlösning inkluderade en ny layout med ändringar i befintlig stomme, nya ytskikt och ny inredning. Entreprenaden inbegrep även tillgänglighets-anpassning, stora förändringar av installationer samt att ett nytt mottagningskök byggdes. Dessutom genomfördes ombyggnad av NO-salar, slöjdsalar, utbildningslokaler/klassrum och kontor. Nya ytor skapades och kapaciteten ökade från 270 till 540 barn. Beställaren ombesörjde lös inredning och ventilationssystemet behölls till viss del. Fastigheten uppdaterades med nya fönster för att få bättre energivärden. Arbetet utfördes enligt SundaHus kriterier.

Det fanns en rad faktorer att ta hänsyn till och tidsaspekten var en av dem.

– Beställarens evakueringsbyggnader hade en fast avslutningstid vilket gjorde att projektets sluttid inte gick att skjuta på, berättar Anders Holmqvist, arbetschef på Veidekke. Samtidigt var byggtiden för kort redan i ursprungsskedet, vilket ledde till att vi fick ont om tid även för projekteringen. Produktionen fick därmed påbörjas innan projekteringen var helt färdigställd.

Asbestsaneringen påverkade också den redan korta tidplanen för projektet. Transporterna till och från arbetsplatsen, under på-gående skolundervisning, krävde extra vaksamhet för att skapa trygghet och undvika olyckor. Den befintliga byggnadens låga konstruktionshöjder medförde omfattande samordning av installationer. Brister i brandskyddet skulle dessutom åtgärdas och skolan uppdateras till en övernattningsskola. Med andra ord; många uppgifter stod på schemat.

Jimmie Andersson var beställare på Kungsbacka kommun:

– Samarbetet med Veidekke var exemplariskt. Med de förutsättningar och utmaningar som man stod inför så är resultatet ut-märkt. Asbesten var en stor utmaning och den påträffades gång efter annan. Men platsledningen var alltid handlingskraftig och hade lösningar på det.

Projektets ekonomiska redovisning fick också mycket beröm för sin tydlighet. Anders Holmqvist minns hur en representant för beställaren beskrev samarbetet:

– När jag jobbar med er känns det som att vi jobbar tillsammans. Ni har ett otroligt engagemang och kommer pålästa till våra gemensamma möten. Organisationen känns handplockad, för alla gör ett väldigt bra jobb! Nivån på samtliga involverade är hög.

Dessa ord värmer naturligtvis och Anders Holmqvist sammanfattar uppdraget:

– Det var ett mycket bra projekt. Vi hade våra olika roller, beställaren och vi på Veidekke, men vi drev projektet tillsammans i god samverkan. Det var högt i tak och gemensamt kom vi fram till de för projektet mest fördelaktiga lösningarna. Jag är mest stolt över hur vi genomförde arbetet. Vi hade kort tid på oss, men med gemensamma ansträngningar löste vi de problem som uppstod. På så vis har vi fått både en väldigt nöjd kund och nöjda medarbetare. När beställaren och dennes byggledare vid slutmötet fick frågan om de kunde tänka sig att stå som referens inför kommande projekt blev svaret: Det vore en ära att få stå som referens för detta projekt.

Vill du diskutera ett projekt?

Stefan Wegner

Regionchef, Region Bygg Väst

T: +46 768 32 91 22

stefan.wegner@veidekke.se