Grus, kross & ÅV-produkter

Grus, kross & ÅV-produkter

Våra bifirmor Skåab och Åkersberga LBC producerar och säljer grus- och bergkrossprodukter.

Vi har ett brett produktsortiment som består av stenmjöl, bergkross, makadam, ÅV-produkter (en mix av krossad sten, betong och asfalt), vinterprodukter, jord och naturgrus. På våra anläggningar tar vi även emot berg, jord, asfalt, betong, stubb/ris och schaktmassor.

Vi har stor kunskap om våra produkter och känner väl till hur de ska användas, en kunskap som vi gärna delar med oss av till alla våra kunder. Vi kontrollerar regelbundet att våra produkter håller högsta kvalitet och arbetar aktivt med att sänka vår miljöpåverkan.

Skåabs verksamhet bedrivs vid fyra fasta anläggningar, Nibble (Upplands Väsby), Snebro (Nykvarn), Stäket (Kungsängen) och Björklinge (Uppsala).

Läs mer om Skåab

Läs mer om Åkersberga LBC

Vill du diskutera ett projekt?

Terje Jontell

VD, Veidekke Industri AB , Solna

T: +46 761 36 75 11

terje.jontell@veidekke.se

Vill du diskutera ett projekt?

Anders Gustafsson

Arbetschef, Skåab

T: +46 708 40 69 62

anders.gustafsson@veidekke.se

Vill du diskutera ett projekt?

Stefan Wennerström

Arbetschef, Åkersberga LBC

T: +46 72 202 58 84

stefan.wennerstrom@akersbergalbc.se