Grundläggning

Grundläggning

Vi utför de flesta förekommande typer av grundläggning med egna maskiner och personal när det handlar om grundläggning för nyproduktion så väl som grundförstärkningar av gamla byggnader. Slagna betong- och stålpålar, borrade rör- och stålkärnepålar, komplett slagna och borrade sponter samt pålbryggor är några exempel på de arbeten som vi utför.

Personalen utgör ryggraden i vår organisation och har kompetens för att utföra alla typer av grundläggning. Vi utbildar personalen kontinuerligt i allt från kurser som säkra lyft och heta arbeten till arbete på väg, allt för att se till att våra arbeten utförs säkert och med hög kvalitet.

DSC00025.JPG 

Vår maskinpark är en av landets modernaste och uppfyller de högt ställda miljökrav som statliga och kommunala beställare ställer idag.

Vår process:

  • Geoteknisk undersökning
  • Design och metoder
  • Kalkyl, riskinventering och anbud
  • Genomförande
  • Kvalitetsgransking
  • Överlämnande

Vill du diskutera ett projekt?

Thomas Torefeldt

Arbetschef, Veidekke Grundläggning

T: +46 73 366 94 21

thomas.torefeldt@veidekke.se