Bygg

Bygg

Alla uppdrag har sina speciella förutsättningar. Hos oss finns därför unika möjligheter att skräddarsy genomförandet av projektet så att det passar din organisation och dina resurser. Som Sveriges fjärde största byggaktör har vi ett brett utbud för nyproduktion och renovering av bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Inom bygg är vi främst verksamma i fyra regioner: Stockholm, Uppsala, syd Sverige och västra Sverige. Våra organisationer har lokal förankring och är vana vid olika typer av projekt. Att sätta ihop team med rätt kompetens, erfarenhet och lagkänsla tillhör våra styrkor. I kombination med vår involverande företagskultur, där allas kunskaper kommer till sin rätt, ger detta trygghet och resultat av hög kvalitet.

Projektet formar erbjudandet

Våra anbud anpassas helt efter den specifika situationen. Vi erbjuder utförandeentreprenader, totalentreprenader samt vårt unika koncept Enkelt & Greit. Det sistnämnda är en form av integrerad projektutveckling, affärsmodeller, involveringsentreprenad, s.k. partnering, där vi förkortar tiden markant från projektidé till överlämnande. Konceptet har fått ett mycket gott mottagande av våra kunder. De märker en stor skillnad när det gäller tid, ekonomi och ökad trygghet genom hela processen.

Läs mer om Enkelt & Greit

Nöjd med både stort och smått

VKI – Veidekke KundIndex – är vår egenutvecklade digitala portal för att säkerställa kundnöjdhet. Den smidiga mätningen görs löpande under pågående projekt, då allt är färskt i minnet. På så sätt har vi möjlighet att rätta till eventuella skevheter och missförstånd. Vi månar om våra kunder och vill odla långsiktiga relationer där alla parter blir vinnare.

Läs mer om Veidekke KundIndex (VKI)

Miljöarbete och hållbara projekt

Veidekke har egna system inom miljö och hållbarhet, men vi arbetar också enligt en rad certifieringar. Allt syftar till att använda bra lösningar för såväl miljö och omgivning som konstruktioner och material. Cederhusen i centrala Stockholm är ett exempel. Detta är världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö. Med ett ansvarsfullt brukande av världens enda förnyelsebara byggmaterial – trä – i stora delar av stomme och fasad blir dessa kvarter ett både hållbart och uttrycksfullt inslag i stadsbilden.

Läs mer om Veidekkes hållbarhetsarbete


Referenser

Bostäder

Samhällsfastigheter

Kommersiella fastigheter

 

 

Så här arbetar vi med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS)

Kontakta vår byggverksamhet