Bygg

Bygg

Vi erbjuder nyproduktion och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter (som kontor, köpcenter och hotell) i storstadsregionerna.

Vi bygger nytt och bygger om/renoverar både i form av rena utförandeentreprenader och stora komplexa projekt.

En stor andel av våra byggprojekt är kommersiella lokaler som kontor, affärslokaler, lager och logistikanläggningar, hotell och köpcentrum och offentliga byggnader som skolor, sjukhus och arenor.

Samtidigt är vi en av Sveriges största byggare av flerbostadshus. Vårt unika koncept för industriellt bostadsbyggande (VeidekkeMAX) förenar produktionseffektivitet med kvalitet. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera projekt från idé till slutleverans och garanti.

Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar. Detta gör att vi tidigt kan fånga upp behov och se projektspecifika möjligheter, men också att vi som regel lyckas skapa en bra dialog med dem som projektet berör.

Detta sätt att jobba har lett till många långsiktiga samarbeten med en och samma part samt en hög andel samverkansentreprenader där projektet, inte utförarna, står i centrum.

Vi har kompetens i att bygga enligt en rad olika miljöcertifieringssystem. Det innebär att vi har möjlighet att vägleda och stödja en kund till att hitta den mest hållbara lösningen för ett specifikt projekt.

Avgörande faktorer för att vi tillsammans ska lyckas med ett projekt är:

Den kunskap vi får genom att involvera omsätter vi till kreativa projektidéer som slutligen blir ett värdeskapande sampel för kund, leverantör/UE, oss och det samhälle vi lever i. Resultatet blir:

  • högre lönsamhet
  • bättre kvalitet
  • färre olyckor
  • stora tidsvinster

… för alla involverade i projektet – kunder, samarbetspartners och samhälle.

Kontakta vår byggverksamhet