Bygg

Bygg

Tillsammans med oss har du stora möjligheter att skräddarsy genomförande av uppdrag på det sätt som passar dig och din organisation bäst. Som Sveriges fjärde största aktör inom byggbranschen har vi ett brett utbud för nyproduktion och renovering av bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Inom bygg är vi på Veidekke främst verksamma i fyra regioner: Stockholm, Uppsala, Skåne och västra Sverige. Här har vi byggt upp organisationer, med lokal förankring, som är vana vid att hantera olika typer av projekt. Att sätta ihop team med rätt kompetens, erfarenhet och lagkänsla tillhör våra styrkor. I kombination med vår involverande företagskultur, där allas kunskaper kommer till sin rätt, ger detta både trygghet och resultat med hög kvalitet.

Erbjudanden som passar projekten

Alla uppdrag är unika och därför anpassas våra erbjudanden efter den specifika situationen. Vi erbjuder utförandeentreprenader, totalentreprenader samt vårt unika koncept Enkelt & Greit. Det sistnämnda är en form av involveringsentreprenad (s.k. partnering) med integrerad projektutveckling där vi har lyckats förkorta tiden markant från projektidé till överlämnande. Konceptet har fått ett mycket gott mottagande av våra kunder, där de märker skillnad tidsmässigt, hittar rätt ekonomiskt samt får ökad trygghet genom hela processen.

Nöjd med både stort och smått

Våra undersökningar om kundnöjdhet, som vi kallar VKI, dvs. Veidekke KundIndex, genomförs digitalt. Detta sker inte bara i efterhand utan även under pågående projekt då allt är färskt i minnet. Som kund svarar du på ett antal frågor i mobilen eller datorn – snabbt och smidigt. På så sätt kan vi lättare justera och rätta till eventuella fel och brister. Vi månar om att våra kunder blir nöjda och vi vill odla långsiktiga relationer där alla parter blir vinnare.

Miljöarbete och hållbara projekt

Vi har kompetens att arbeta enligt en rad certifieringar och använder även egna system inom miljö och hållbarhet. Allt syftar till att hitta bra lösningar med tanke på såväl miljö och omgivning som material och konstruktioner. Ett exempel är Cederhusen i centrala Stockholm. Detta är ett av världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö. Med ett ansvarsfullt nyttjande av världens enda förnyelsebara byggmaterial – trä – i stora delar av stomme och fasad blir dessa kvarter ett både hållbart och uttrycksfullt inslag i stadsbilden.

 

Referenser

Bostäder

Samhällsfastigheter

Kommersiella fastigheter

 

Så här arbetar vi med Kundnöjdhet, Veidekke KundIndex (VKI)

Så här arbetar vi med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS)

Kontakta vår byggverksamhet