Infrastruktur och anläggning

Infrastruktur och anläggning

Vi har en heltäckande anläggningsverksamhet där vi bygger allt från broar, vägar, tunnlar och järnvägar till hamnar, energianläggningar, fjärrvärmeanläggningar och industrianläggningar i större delen av Sverige.

Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera projekt från idé till slutleverans och garanti. Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar. Detta gör att vi tidigt kan fånga upp behov och se projektspecifika möjligheter, men också att vi som regel lyckas skapa en bra dialog med dem som projektet berör.

Vi arbetar därför gärna i samverkansentreprenader där personlig kontakt och ”öppna böcker” är nyckeln till lönsamma och lyckade projekt.

Vägar, järnvägar och broar

Vi har kunskap och utrustning till att ta oss an alla slags väg- och järnvägsprojekt i större delen av Sverige. Mer om Vägar, järnvägar och broar

Tunnel och bergrum

Vi är en av de ledande aktörerna inom tunneldrivning på den svenska anläggningsmarknaden. Mer om Tunnel och bergrum

Vindkraft

Vi är en heltäckande leverantör av anläggningsarbeten för vindkraft. Mer om Vindkraft

Energi- och industrianläggningar

Vi bygger energiproducerande anläggningar och industrianläggningar för privata och offentliga kunder i större delen av Sverige. Mer om Energi- och industrianläggningar

Grundläggning

Vi utför de flesta förekommande typer av grundläggning med egna maskiner och personal när det handlar om grundläggning för nyproduktion så väl som grundförstärkningar av gamla byggnader. Mer om Grundläggning

Våra anläggningsprojekt