Asfalt och beläggning

Asfalt och beläggning

Ta kontakt med oss för att diskutera asfaltläggning eller andra typer av beläggningsarbeten för just ditt projekt.

Med vår norska moder Veidekke ASA och deras industriverksamhet i ryggen har vi en stor kompetens och kan erbjuda tjänster inom hela industriområdet.

Vi kan även genom Sydbeläggningar AB och Sandahls Grus & Asfalt AB erbjuda tjänster inom asfaltområdet över hela landet.

Sydbeläggningar AB utför alla typer av beläggningsarbeten med fokus på Skåne- och Göteborgsregionen. Företagets avdelningar för justering och asfaltläggning spänner över hela registret – från riktigt stora pojekt till mindre uppdrag, för såväl stora aktörer som privatpersoner. Bedriver även försäljning av färdig asfaltsmassa till externa kunder. Läs mer om Sydbeläggningar AB

Sandahls Grus & Asfalt AB utför asfaltbeläggningar med både tillverkning och utläggning. Företaget opererar över hela landet mot ett kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 9001 och är certifierat sedan 1999. Läs mer om Sandahls Grus & Asfalt AB

Gillinge Asfalt bedriver tillverkning och försäljning av färdig asfaltsmassa till externa kunder utan egen utläggning. Asfaltverket är strategiskt placeras i Gillingekrossen i nordöstra Stockholm. För mer information, vänligen kontakta Terje Jontell

Vill du diskutera ett projekt?

Terje Jontell

VD, Veidekke Industri AB , Solna

T: +46 761 36 75 11

terje.jontell@veidekke.se

Vill du diskutera ett projekt?

Johan Hedström

VD, Sydbeläggningar AB

T: +46 730 33 67 22

johan@sydbelaggningar.se