Om- och tillbyggnation

Om- och tillbyggnation

Vi genomför alla typer av bygguppdrag, från bostäder till kommersiella lokaler, skolor och andra offentliga byggnader.

En stor andel av våra byggprojekt är kommersiella lokaler som kontor, affärslokaler, lager och logistikanläggningar, hotell och köpcentrum och offentliga byggnader som skolor, sjukhus och arenor. Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar. Detta gör att vi tidigt kan fånga upp behov och se projektspecifika möjligheter, men också att vi som regel lyckas skapa en bra dialog med dem som projektet berör.

Vi har kompetens i att bygga enligt en rad olika miljöcertifieringssystem. Det innebär att vi har möjlighet att vägleda och stödja en kund till att hitta den mest hållbara lösningen för ett specifikt projekt.

Kontakta vår byggverksamhet