Vägar, järnvägar och broar

Vägar, järnvägar och broar

Vi har en heltäckande anläggningsverksamhet där vi bygger allt från broar, vägar, tunnlar och järnvägar i större delen av Sverige.

Läs gärna mer om våra olika projekt här:

Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera projekt från idé till slutleverans och garanti. Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar. Detta gör att vi tidigt kan fånga upp behov och se projektspecifika möjligheter, men också att vi som regel lyckas skapa en bra dialog med dem som projektet berör.

Vi arbetar därför gärna i samverkansentreprenader där personlig kontakt och ”öppna böcker” är nyckeln till lönsamma och lyckade projekt. Avgörande faktorer för att vi tillsammans ska lyckas med ett projekt är:

Den kunskap vi får genom att involvera omsätter vi till kreativa projektidéer som slutligen blir ett värdeskapande sampel för kund, leverantör/UE, oss och det samhälle vi lever i. Resultatet blir:

  • högre lönsamhet
  • bättre kvalitet
  • färre olyckor
  • stora tidsvinster

… för alla involverade i projektet – kunder, samarbetspartners och samhälle.

Kontakta vår anläggningsverksamhet