Tunnel och bergrum

Tunnel och bergrum

Vi är en av de ledande aktörerna inom tunneldrivning på den svenska anläggningsmarknaden.

Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera alla slags projekt från idé till slutleverans och garanti.

Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar. Detta gör att vi tidigt kan fånga upp behov och se projektspecifika möjligheter, men också att vi som regel lyckas skapa en bra dialog med dem som projektet berör.

Vi arbetar därför gärna i samverkansentreprenader där personlig kontakt och ”öppna böcker” är nyckeln till lönsamma och lyckade projekt.

Kontakta vår anläggningsverksamhet