Vindkraftverk

Vindkraftverk

Vi är en heltäckande leverantör av anläggningsarbeten för vindkraft

Helhetsåtagande för vindkraft

Genom att anlita Veidekke får du färre gränssnitt att hantera. Projektets totala risker minskar och du får en affärsansvarig i Veidekke för rikstäckande kund, om så önskas. Vi har alltid fokus på kundens värderingar och behov och genom involvering tidigt i projekten optimerar vi tillsammans konstruktion, massbalans och logistik

Vi genomför alla anläggningsarbeten för vindkraft:

  • Projektering
  • Geotekniska undersökningar
  • Konstruktionslösningar
  • Vägar, kranplatser och infrastruktur
  • Fundament
  • Kanalisation

Vill du diskutera ett projekt?

Svante Jonsson

Affärsutvecklare Energi, Region Anläggning SydVäst , Göteborg

T: +46 722 38 65 21

svante.jonsson@veidekke.se