Energi- och industrianläggningar

Energi- och industrianläggningar

Vi bygger energiproducerande anläggningar och industrianläggningar för privata och offentliga kunder i större delen av Sverige.

Vi levererar allt från produktionsanläggningar och -lokaler till exempelvis stommar för gasanläggningar, bentonitanläggningar, silos, biogasanläggningar och avfallsförbränningsanläggningar. Dessa projekt karaktäriseras av ett nära samarbete och involverinag av kunden för att skapa anläggningar som uppfyller kundspecifika behov för effektiv produktion. Industriella projekt kräver också oftast tätt samarbete med sidoentreprenörer för att samordna leveranser av produktionsteknisk utrustning, både med tanke på planering och kvalitetskrav. Vi har lång erfarenhet av att utföra komplexa projekt för att tillfredställa kundens förväntningar på kvalitet och utveckling.

Kontakta vår anläggningsverksamhet